TPU ծալովի գորգ

  • TPU Folding Mat

    TPU ծալովի գորգ

    Ոչ թունավոր և էկոլոգիապես մաքուր. TPU ծալովի գորգը պատրաստված է TPU- ից, որը երեխայի համար անվտանգ, էկոլոգիապես մաքուր և ոչ թունավոր նյութ է: