TPU գլանափաթեթ

  • TPU Rolled Mat

    TPU գլանափաթեթ

    Ոչ թունավոր և էկոլոգիապես մաքուր. TPU գլանափաթեթը պատրաստված է TPU- ից, որը երեխայի համար անվտանգ, էկոլոգիապես մաքուր և ոչ թունավոր նյութ է: